15/07/17  Thời khóa biểu  544
Áp dụng từ tuần 38 (22/5/2017) 
 15/07/17  Thời khóa biểu  501
(Có điều chỉnh buổi sáng)
 15/07/17  Thời khóa biểu  536
(Có điều chỉnh) áp dụng trong tuần 35
 15/07/17  Thi - Kiểm tra  491
Căn cứ kế hoạch số: 725/KH-PGDĐT ngày 03/11/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Tú, về việc tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016-2017;
 15/07/17  Thi - Kiểm tra  501
Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 3 năm 2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS, THPT và sơ kết học kì II năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Thành phố Pleiku. Trường THPT Thành phố ...